Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

17:37
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio viafullmoon fullmoon
17:36
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafullmoon fullmoon
17:32
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianataliana nataliana
17:32
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianataliana nataliana
17:30
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianataliana nataliana
17:30
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea vianataliana nataliana
17:29
2461 886c
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:28
2466 fd45
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:27
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
17:26
7821 bab2 500
sorry
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viairmelin irmelin
17:23
17:21
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viasentymentalna sentymentalna
17:21
6411 b487
17:14
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viadobby dobby
17:14
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
17:11
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
17:10
Mężczyźni i kobiety są teraz jak modele telefonów komórkowych. Bierzesz nowy i przez chwilę jest idealny. Nie rozstajesz się z nim. Trzymasz go cały czas w ręce. I kochasz go i przyjemność sprawia ci patrzenie na niego. 
A później upada kilka razy, szyba się rysuje, niszczy się obudowa, pojawiają się jakieś wgniecenia. I ten zapał opada. I telefon już nie jest tak szybki, ma za dużo aplikacji, system jest za ciężki, procesor nie wyrabia. 
Chcesz mieć nowy, szybszy telefon. I kupujesz nowy, w lśniącym opakowaniu, rozpakowujesz go drżącymi rękami. Tylko, że on również zacznie zamulać. A mało kto chce mieć cały czas stary telefon z lagami. Który wkurwia, skoro dookoła kuszą nowe.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/06/26/dla-wlasnego-szczescia-zmienisz-swiat-malzonka-i-swoich-dzieci-czy-kupisz-cieple-kapcie-i-wyzbedziesz-sie-marzen/#more-3807
Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna
17:06
4156 5112
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianataliana nataliana
17:06
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
17:06
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl