Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

12:33
6939 ac08 500
Reposted fromrisky risky viasentymentalna sentymentalna
12:33
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
12:33
6050 dfa2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
12:32
8509 7563 500
Reposted frompiehus piehus viasentymentalna sentymentalna
12:32
9604 d017 500
12:31
12:30
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaspontaneous spontaneous
12:30
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaspontaneous spontaneous
12:30
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
12:30
3004 46b1 500

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
12:29
7900 615b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
12:28
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viatulipanowa tulipanowa
12:28
2910 07bc 500
Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
12:28
3061 1393 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatulipanowa tulipanowa
12:28
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viatulipanowa tulipanowa
12:27
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viatulipanowa tulipanowa
12:26
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
12:25
1378 96e0
12:22
6400 e712 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin

July 08 2018

17:37
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio viafullmoon fullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl