Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

17:05
1441 b949 500
17:05
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
17:04

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

17:04
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
17:04
8330 926c
Reposted fromajema ajema viairmelin irmelin
17:02
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo vialikek likek
17:01
9442 5190
16:59
16:58
Każdy, kto jest daleko, wydaje nam się bliższy. 
— Magdalena Samozwaniec
16:58
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
16:57
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 viairmelin irmelin

December 28 2017

14:43
7174 67b9 500
Reposted fromtfu tfu viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
14:43
0847 f3e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
14:41
8830 2228
Reposted fromidiod idiod viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
14:41
9252 7f1a
Reposted fromnoirceur noirceur viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
14:41
14:39
1287 0360
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
14:39
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
14:37
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
14:35
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl