Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

11:01
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viafullmoon fullmoon
10:56
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
10:56
6304 2d37 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 28 2017

17:38
0444 4f4f
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:37
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viarebelle rebelle
17:30

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viabarbarka barbarka
17:30

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viabarbarka barbarka
17:29
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viafullmoon fullmoon
17:29
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafullmoon fullmoon
17:28
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
17:28
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viafullmoon fullmoon
17:28
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viafullmoon fullmoon
17:28
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafullmoon fullmoon
17:27

"Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć."

Tomek Beksiński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafullmoon fullmoon
17:27
Muszę to sobie zapamiętać, na wypadek, gdyby kiedyś zaczęło mnie to obchodzić.
— John Flanagan – "Zwiadowcy. Płonący Most"
Reposted fromwerterowska werterowska viafullmoon fullmoon
17:27
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viazoou zoou
17:26
8743 cf9d
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:25
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:23
0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:23
Reposted frommayamar mayamar viafullmoon fullmoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl