Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

17:17
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viazoou zoou
17:17
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viazoou zoou
17:17
Człowiek nigdy nie powinien dać się źle traktować, bo wówczas straci szacunek do samego siebie i odtąd jego życie będzie pozbawione sensu.
— J. Kosiński
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viazoou zoou
17:17
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
17:17
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viazoou zoou
17:16
"Zawsze chciałem wszystko na raz  Dużo i mocno, najlepiej na teraz  Ja nie rozumiem ze nie ma  Jak to że nie ma?"
— Kękę/Hase - umiesz poczekać?
Reposted fromzoou zoou
17:16
Podobno wszystko, to co robisz naprawdę  Zostawia ślady, tak jak śmiech i łzy  Podobno czasem nawet głupi ma rację  Żeby walczyć, wystarczy żyć... (...) Podobno wszystko, to co robisz naprawdę  Nie daje usnąć, niepokoi sny  Podobno jak pokochasz będzie na zawsze  I podobno to ja i ty.
— Kękę - podobno.
Reposted fromzoou zoou
17:15
5362 ca71
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:14
5379 df99
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:14
5455 e3e9
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:13
5457 c629
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:13
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
17:13
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaparrtyzant parrtyzant
17:13
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaparrtyzant parrtyzant
17:13
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaparrtyzant parrtyzant
17:12
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
17:12
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaparrtyzant parrtyzant
17:12
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaparrtyzant parrtyzant
17:12
17:11
-No i jak pani sobie to wyobraża?  No kurwa wcale sobie nie wyobrażam, ty głupia pizdo.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromzoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl