Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

10:58
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
10:57
1995 e842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikek likek
10:56
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
10:51
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
10:49
0337 0c63 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
10:49
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatarczyn tarczyn
10:49
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viatarczyn tarczyn
10:46
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
10:44
10:44
0540 cfdd 500
Reposted fromardoise ardoise viairmelin irmelin
10:41
3831 4ffa
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin

September 11 2017

10:02
8023 0687
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa
10:02
8015 da26 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa
10:00
Uwielbiam przesiadywać do późna. Czuję wtedy znacznie mocniej, że żyję. Przez resztę dnia nie słyszę tak wyraźnie głosu, który mówi w mojej głowie, a emocje przepełniające mnie nocą nie znoszą chyba światła dziennego.
— Valerie Zenatti
Reposted fromkarna karna viabadassfromhell badassfromhell
10:00
2134 54a4 500
Reposted fromMijime Mijime viaspontaneous spontaneous
09:59
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
09:58
09:56
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viabesomebody besomebody
09:56
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabesomebody besomebody
09:53
Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M vialikek likek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl